GDPR


Ochrana osobných údajov GDPR

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Silvia kozicova , Strážna 11, 831 01 Bratislava, (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá je prevádzkovateľom webu www.silviakozicova.sk

Kontaktné údaje
Pokiaľ sa potrebujete na nás obrátiť ohľadom spracúvania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421-902-334319 alebo na e-mail: silvia@withdesire.com

Účel spracúvania osobných údajov
Spracovanie údajov pre www.silviakozicova.sk

Poskytovanie služieb stránky a plnenie zmluvy


Marketing – zasielanie newslettera
Vaše osobné údaje e-mail, meno, priezvisko, pohlavie, na aké údaje klikáte v e-maile, ako často otvárate nami zaslaný newsletter, zasielanie reklamných informácií.


Cookies a Google Analytics
Pri pozeraní našich webových stránkach, zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej web stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti web stránky a prispôsobovanie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu, vám môžeme poskytovať lepšie služby.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou modernej technológie, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme rôzne možné technické opatrenia, ktoré zamedzujú poškodeniu alebo zničenie vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia“)
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci alebo spolupracovníci, ktorí sú zaviazaní mlčanlivosťou a sú preškolení v oblasti bezpečnosti zpracovania osobných údajov.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovávateľov, ktorý sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.


Je možné, že v budúcnosti sa rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, či spracúvateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme, že v takom prípade pri výbere, budeme na spracovateľa kladieť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu ako keby sme to robili pre seba.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledovné práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv použiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu uvedeného vyššie ako kontaktný e-mail.

Máte právo na informácie ako spracúvame osobné údaje, čo predstavuje túto stránku.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.

Pokiaľ máte zmeny v osobných údajoch máte právo na doplnenie resp. zmenu týchto údajov.

Právo na obmedzené spracovanie môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše nepresné údaje, máte pocit, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel ich spracúvania. (napríklad odhlásením sa z newslettera obmedzujete účel spracúvania pre zaslanie obchodných informácií).

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vašim právom je právo na výmaz alebo byť zabudnutý. Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte nato právo. V takom prípade, vymažeme vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému dielčích spracovateľov záloh. Na zajistenie tohto práva na výmaz potrebujeme 30 dní.


Sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo so svojou sťažnosťou sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, pokial najprv skontaktujete nás o tomto podozrení, aby sme s tým mohli niečo urobiť a pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť
Uisťujeme vás, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracúvať Vaše údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach. Táto mlčanlivosť trva i po skončení zaväzkových vzťahov s nami. Bez vašeho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. mája 2018.